Advies "Klijnsma-gelden"
Om álle kinderen kinderen de kans te bieden actief mee te doen met o.a. sport, cultuur en school stelt staatssecreataris Klijnsma 100 miljoen euro structureel extra beschikbaar voor kinderen uit arme gezinnen. Om er zeker van te zijn dat het geld terecht komt bij de kinderen moeten zij in natura worden geholpen, bijvoorbeeld met zwemlessen, voetbalschoenen of een fiets.

De Kinderadviesraad Tilburg geeft de gemeente advies over de wijze waarop zij het Tilburgse deel van deze gelden het beste kunnen uitgeven.