KART realiseert leenfietsen voor kansarme kinderen

TILBURG - De KinderAdviesraad Tilburg (KART) reikt donderdag 19 april leenfietsen uit aan basisschool De Bibit in de Reeshof.


Met dit fietsenproject voor basischolen, wil de KART ervoor zorgen dat alle kinderen mee kunnen fietsen tijdens schoolactiviteiten, ook wanneer hun ouders geen fiets kunnen betalen. Het idee is ontstaan nadat de KART een bezoek bracht aan de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Tilburg. Daaruit bleek dat alleen minder bedeelde middelbare scholieren een fiets aan kunnen vragen. dit project moeten er op meerdere basisscholen fietsen beschikbaar worden gesteld. De KART bestaat uit jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar, die zich inzetten voor armoedebestrijding in Tilburg. Ze organiseren verschillende uitjes voor minder bedeelde jongeren en geven adviezen aan instellingen over armoedebestrijding.

(bron:Brabantsdagblad 05 april 2012)