Armoedebestrijding in Tilburg

KART bestaat uit jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar, die zich inzetten voor armoedebestrijding in Tilburg. Dit doen zij

met ondersteuning van een aantal actieve vrijwilligers en medewerkers van welzijnsorganisatie de Twern. De KART geeft op een ludieke manier advies aan allerlei instanties en organisaties. Zoals het fietsen project. Na een bezoek aan de spelotheek en een van medewerkers van Sociale zaken van de Gemeente, bleek dat kinderen die op de basisschool zitten niet altijd beschikken over een fiets en dat zij niet gemakkelijk fiets aan kunnen vragen bij Sociale zaken, dat kan pas als je op de middelbare school zit. Toen is de KART het fietsenproject gestart, om te zorgen dat er op basisscholen in Tilburg leenfietsen komen te staan zodat kinderen rijk of arm altijd mee kunnen fietsen tijdens bijvoorbeeld het verkeersexamen. Daarnaast kijkt KART kritisch hoe mensen met een smalle beurs geholpen kunnen worden en geeft instellingen ongewone adviezen over de aanpak van armoede.