De KinderAdviesRaad Tilburg (KART) is ontstaan na aanleiding van de 80ste verjaardag van Pater Poels.
De leden van KART zijn allemaal kinderen die wonen in Tilburg en tussen de 10 en 16 jaar oud zijn.
Ze zetten zich in voor kinderen die in armoede leven binnen de Gemeente Tilburg.

Met hulp van vrijwilligers en een begeleider vanuit ContourdeTwern onderzoekt KART samen door de ogen van een kind, het armoedeprobleem en beleid in de Gemeente Tilburg.

ContourdeTwern

De leden bepalen daarbij zelf de agenda. Ze geven adviezen aan instellingen en verenigingen maar organiseren ook acties en zetten zelf projecten op.

 

KART (Koningshaven)
Tijdens het schooljaar 2017-2018 organiseren we een kinderraad in de wijk Koningshaven & Armhoefse Akkers.
Kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit deze wijk kunnen zich bij de kinderraad aansluiten.
De Kinderraad uit Koningshaven komt maandelijks op dinsdagmiddag om 15.00 uur bij elkaar op basisschool Pendula.

KART in jouw buurt?
Komend schooljaar organiseren we in meerdere buurten KART-groepjes voor kinderen uit groep 7 en 8. Wil jij meer informatie? Neem dan contact met ons op!

KART
De leden van KART zijn tieners in de leeftijd van 11 tot 16 jaar die wonen in de Gemeente Tilburg. Zij hebben zichzelf voor KART aangemeld.
Naast leden bestaat de KinderAdviesRaad ook uit enthousiaste vrijwilligers (16+) en stagiaires van verschillende opleidingen.

KART is altijd op zoek naar nieuwe leden, vrijwilligers en stagiaires, die graag iets voor een ander doen. Lijkt het je leuk om mee te praten, denken, helpen en doen? Twijfel dan niet en meld je aan om een keer kennis te maken met KART!

Wanneer je op de onderstaande foto klikt zie je het officiële startschot van de KinderAdviesRaad Tilburg door Pater Poels.